ماشین چمن زنی را تمام کنید

  • ماشین چمن زنی 3 نقطه ای فینیش برای تراکتور

    ماشین چمن زنی 3 نقطه ای فینیش برای تراکتور

    ماشین‌های چمن‌زنی Land X Grooming جایگزینی برای ماشین چمن‌زنی شکم‌دار برای تراکتور کوچک و فشرده شما هستند که در قسمت عقب قرار می‌گیرند.این ماشین چمن زنی با سه تیغه ثابت و یک گیره 3 نقطه ای شناور، برش تمیزی را در فسکیو و دیگر چمن های نوع چمن به شما می دهد.تخلیه مخروطی عقب زباله ها را به سمت زمین هدایت می کند و نیاز به زنجیر را از بین می برد که توزیع یکنواخت تر بریده ها را فراهم می کند.