چوب خردکن

  • چوب خردکن 3 نقطه ای برای تراکتور

    چوب خردکن 3 نقطه ای برای تراکتور

    BX52R ارتقا یافته ما چوب را تا قطر 5 اینچ خرد می کند و مکش را بهبود می بخشد.

    خردکن چوب BX52R ما قدرتمند و قابل اعتماد است، اما هنوز کار با آن آسان است.انواع چوب ها را تا ضخامت 5 اینچ خرد می کند.BX52R شامل شفت PTO با یک پیچ برشی است و به اتصال 3 نقطه ای CAT I متصل می شود.پین های بالایی و پایینی گنجانده شده اند و بوش های اضافی برای نصب Cat II در دسترس هستند.